Komentarze

emailing, mailing niby wszystko jedno 28. lipca 2008 11:01:00
linkologia.pl spis.pl

Statystyki Google wskazują, że użytkownicy poszukując skutecznej metody dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów stosują różną terminologię, nie do końca znając znaczenia. Terminologia jest istotna, aby poprawnie wyszukać konkretne informacje.

Wiki definiuje E-mail marketing

E-mail marketing jest formą marketingu bezpośredniego wykorzystującą pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak:
tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail
zarządzanie bazami adresów e-mail
przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail
wysyłka wiadomości e-mail
obsługa informacji zwrotnych
tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.

Do podstawowych zadań e-mail marketingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy bądź organizacji, sprzedaż. Najpopularniejszymi narzędziami e-mail marketingu są: newsletter firmowy, biuletyn wewnętrzny, dzienniki elektroniczne, reklamy w wiadomościach e-mail.

E-mail marketing nawiązuje do koncepcji permission marketingu, zgodnie z którą odbiorca komunikatu marketingowego powinien wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. W przeciwnym razie e-mail marketing przeradza się w spam.

Najważniejsze działania marketingowe, w których wykorzystywany jest e-mail marketing:
programy lojalnościowe
promocje konsumenckie
badania marketingowe
działania public relations
relacje inwestorskie
komunikacja wewnętrzna.

Brak komentarzy